استفاده از گزارش‌های و آمارهای متنوع که متناسب با نیاز هر سازمان تهیه می‌شود، به مدیران سازمان‌ها در سنجش میزان دستیابی به اهداف و آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمان و اتخاذ تصمیمات صحیح یاری می‌رساند. نرم‌افزار گزارش ساز شماران ابزار قدرتمندی جهت ساخت گزارش‌های مدیریتی است. این نرم‌افزار مدیران را قادر می‌سازد تا علاوه بر گزارش‌های موجود در تمامی نرم‌افزارهای شماران، گزارش‌های اختصاصی خود را طراحی و اجرا نمایند.

منتشرشده در حوزه مالی و مدیریت

نگهداری اطلاعات سهام و نقل‌وانتقال آن، افزایش سرمایه و محاسبات سود هر سهم از مأموریت‌های نرم‌افزار سهام است. نرم‌افزار سهام شماران با امکان استفاده از اطلاعات بورس مدیریت سهام و اطلاع‌رسانی از وضعیت دقیق هر یک از سهام‌داران، دقت و سرعت در محاسبات سهام و محاسبه سود، افزایش سرمایه هر سهامدار و ارائه گزارش‌های کاملی از وضعیت سهام را ارائه می‌کند.

منتشرشده در حوزه مالی و مدیریت

بودجه در سازمان‌ها به‌عنوان راهنمای عمل مدیران، از نیازهای اساسی هر سازمان محسوب می‌شود. نرم‌افزار بودجه شماران با دسترسی به کلیه اطلاعات موردنیاز در بخش‌های مختلف سازمان قادر است که اطلاعات پایه‌ای را فراخوان نموده و با تنظیمات مورد نظر می‌تواند با بودجه عملیاتی درآمد و فروش، هزینه‌ها، بهای تمام‌شده و در نهایت سود و زیان آتی سازمان را برآورد کند علاوه بر آن پیش‌بینی وضعیت نقدینگی سازمان‌ها از کارکردهای بودجه نقدی است. بودجه سرمایه‌ای نیازهای سازمان را برای تأمین مخارج اصلی مشخص می‌سازد.

منتشرشده در حوزه مالی و مدیریت

دارایی‌های ثابت از مهم‌ترین منابع برای نیل به اهداف سازمان است. دسترسی به اطلاعات دارایی‌ها در خصوص بهره‌برداری از آنها و سایر اطلاعات مانند استهلاک، اسقاط، نقل‌وانتقال و... برای برنامه‌ریزی صحیح دارایی ثابت نیاز ضروری سازمان است. نرم‌افزار دارایی ثابت شماران امکان شناسایی دقیق دارایی‌ها، هزینه استهلاک، استهلاک انباشته و صدور سند استهلاک را در پایان هر ماه فراهم می‌کند.

منتشرشده در حوزه مالی و مدیریت