•  ايجاد، ذخيره، بازيابي و ويرايش گردش‌كار و فرآيندها به صورت گرافيكي
  •  تعريف قالب محتوای اسناد، مدارک و فرم‌ها در گردش كار
  • تعريف شروط و تصميم‌گيري در مراحل مختلف گردش‌كار و فرآيند
  • طراحي و پياده‌سازي پردازش‌هاي مورد نظر سازمان در بخش‌هاي مختلف گردش‌كار و فرآيند.
  • امكان برقراري ارتباط با بانك‌هاي اطلاعاتي مختلف و تصميم‌گيري طبق اطلاعات موجود آن‌ها در حين گردش‌كار و فرآيند یا دریافت و ارسال اطلاعات از طریق سرویس‌های مختلف (SOA)
آدرس: تهران -خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه ساوجی نیا، پلاک ۴، ساختمان شماران
تلفن تماس : 02189334
پست الکترونیکی : info@shomaran.com
تکمیل فرم درخواست دمو