مدیریت مدارک و مستندات: تعریف مشخصات و فیلدهای ورودی هر مدرک توسط ابزار فرم‌ساز و طراحی گردش کار اسناد توسط کاربر

در نرم‌افزار اتوماسیون اداری شماران امکان مدیریت مدارک و مستندات فراهم آمده است. با بهره‌گیری از این امکان، طبقه‌بندی، ویرایش و همچنین مشاهده سابقه نسخه‌های ویرایش شده مدارک با حفظ امنیت، به سادگی و سهولت قابل انجام خواهد بود.

 

  • تعریف دسترسی کاربران به مدارک در سه سطح؛ نمایش، ویرایش و افزودن/حذف، برای هر گروه مدرک
  • تعریف مشخصات و فیلدهای ورودی هر مدرک توسط ابزار فرم‌ساز
  • طراحی گردش کار اسناد توسط کاربر با ابزار گردش کار (ایجاد/اصلاح، تایید،تصویب و یا ابطال)
  • امکان مشاهده و گزارش‌گیری از تمامی فعالیت‌های انجام شده کاربران بر روی هر یک از مدرک
  • مشاهده ارجاع، تایید یا رد تغییرات ایجاد شده در مستندات از طریق کارتابل