مدیریت پروژه: تعریف ساختار شکست کار و فعالیت‌های پروژه به‌تفکیک مراحل پروژه، اولویت‌بندی فعالیت‌ها و تعیین فعالیت پیش‌نیاز

مدیریت پروژه در نرم‌افزار اتوماسیون شماران این امکان را برای کاربران فراهم نموده است تا امور و فعالیت‌های خود را در قالب پروژه‌های مختلف تعریف نموده و با ایجاد زمان‌بندی و اولویت‌بندی مراحل مختلف و تعیین وابستگی، اجرا و پیگیری نمایند. با این امکان فعالیت‌های کاربران طبقه‌بندی، زمان‌بندی و همچنین اولویت‌بندی خواهند گشت، که این امر امکان برنامه‌ریزی جهت انجام امور روزانه و آینده را به‌سادگی برای کاربر فراهم خواهد نمود.

 

  • تعریف ساختار شکست کار و فعالیت‌های پروژه به‌تفکیک مراحل پروژه
  • اولویت‌بندی فعالیت‌ها و تعیین فعالیت پیش‌نیاز
  • زمان‌بندی فعالیت‌ها و مراحل اجرای پروژه
  • تعریف و تخصیص منابع مالی و انسانی به تفکیک فعالیت‌های پروژه
  • پیگیری اقدامات و تعیین درصد پیشرفت پروژه
  • گزارش پیشرفت پروژه و انحراف از برنامه