دریافت و ارسال پست الکترونیک: قابلیت اتصال به Mail Server و دریافت و ارسال پست الکترونیکی (Email) از طریق کارتابل

اتوماسیون اداری شماران قابلیت ارسال و دریافت گروهی پست الکترونیکی و همچنین زمانبندی (ارسال پست‌های الکترونیکی هدفمند در زمان‌های مشخص شده) را دارا می‌باشد.

 

 • امکان تهیه و ویرایش متن نامه قابل ارسال از طریق پست الکترونیک در داخل برنامه
 • قابلیت اتصال به Mail Server و دریافت و ارسال پست الکترونیکی (Email) از طریق کارتابل
 • امکان دسترسی چندین کاربر به یک پست الکترونیک خاص (پست الکترونیک سازمان(
 • امکان ارسال پست الکترونیک برای یک فرد و یا یک لیست از افراد با قابلیت پیوست ضمایم
 • امکان تعریف دسترسی‌های پست الکترونیکی (ارسال و یا عدم ارسال بر اساس ایمیل‌های تعریف شده)
 • ایجاد گزارشات متنوع بر اساس وضعیت، موضوع، فرستنده، متن، گیرنده و تاریخ
 • امکان دسترسی چندین پست الکترونیکی به یک یا چند کاربر
 • محدود کردن دسترسی کاربران بر اساس آدرس الکترونیکی
 • انتخاب ایمیل‌های مورد نظر و ارسال به کارتابل
 • خارج کردن ایمیل از کارتابل
 • تنظیم نامه داخلی بر اساس ایمیل وارده به کارتابل
 • امکان فیلتر کردن بر اساس آدرس فرستنده و گیرنده