دریافت و ارسال فاکس: قابلیت دریافت و ارسال فاکس از طریق کارتابل

در اتوماسیون اداری شماران امکاناتی از قبیل ارسال و دریافت گروهی فکس را فراهم شده است که دسترسی کاربران را به اطلاعات مورد نظر مقدور می‌سازد.

 

  • امکان تهیه و ویرایش متن نامه قابل ارسال از طریق فاکس در داخل برنامه
  • قابلیت دریافت و ارسال فاکس از طریق کارتابل
  • قابلیت کنترل و تعیین سطح دسترسی به فکس‌های دریافتی و ارسالی
  • ارایه انواع گزارشات بر اساس وضعیت ارسال، شماره تلفن، تعداد فاکس‌های ارسالی، تاریخ و ...
  • ارسال فاکس داخلی به کارتابل