حضور و غیاب: مشاهده ساعت ورود و خروج، کارکرد روزانه و ماهانه،اضافه کار، ماموریت، مرخصی روزانه و ساعتی در کارتابل توسط هر کاربر

مشاهده کارکرد پرسنل از اهداف اصلی امکان حضور و غیاب در نرم‌افزار اتوماسیون اداری شماران است. کاربران می‌توانند کارکرد خود را به‌صورت روزانه و ماهانه از جمله کسر کار، اضافه کار، مرخصي، ماموريت و ... را از طریق کارتابل مشاهده و بررسی نمایند.
این نرم‌افزار امکان اتصال به دستگاه‌های کارت ساعت‌خوان را دارا می‌باشد. همچنین این امکان در نظر گرفته شده است که این نرم‌افزار به‌طور مستقل و بدون نیاز به اتصالِ دستگاه‌های کارت ساعت‌خوان، مورد استفاده قرار گیرد. در این حالت تردد پرسنل از طریق فایلی به سیستم انتقال می‌یابد.
  • اتصال به دستگاه‌های حضور و غیاب جهت نمایش اطلاعات کارکرد پرسنل
  • دریافت اطلاعات دستگاه‌ حضور و غیاب جهت تصمیم‌گیری در گردش کار هوشمند (Intelligence Workflow)
  • مشاهده ساعت ورود و خروج، کارکرد روزانه و ماهانه، تاخیر و تعجیل، اضافه کار، ماموریت، مرخصی روزانه، مرخصی ساعتی و ... در کارتابل توسط هر کاربر
  • گزارش ساعات ورود و خروج، ماموریت، اضافه کار و ... توسط مدیران بر اساس هر یک از پرسنل تحت سرپرستی و یا به‌صورت گروهی