تبدیل سیستم‌های اطلاعات مدیریت به سیستم‌های فرآیندی: بستر گردش فرم‌های عملیاتی و اصلی سازمان در کارتابل کارکنان

نرم‌افزار اتوماسیون اداری شماران قابلیت اتصال به سیستم‌های اطلاعات مدیریت را دارا می‌باشد. از ویژگی‌های منحصر به‌فرد این نرم‌افزار امکان اتصال به نرم‌افزار جامع و یکپارچه پویا (در حوزه‌های؛ مالی، اداری، بازرگانی، تولیدی و مهندسی) و همچنین سایر سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS) محسوب می‌گردد. با بهره‌مندی از این امکان، سیستم‌های اطلاعات مدیریت از یک مدل مردابی و ساکن به یک مدل فرآیندی و پویا تبدیل می‌گردد و گزارشات متنوعی از این سیستم‌ها در اختیار مدیران قرار می‌گیرد و نتیجه کار، به سیستم متصل شده انتقال می‌یابد.

 

  • تعریف یک فیلد در فرم‌ساز به‌طوریکه به‌توان اطلاعات آن را از طریق سیستم متصل شده در جدول مشخصی مقداردهی نمود.
  • امکان گزارش‌گیری از فیلد تعریف شده در سیستم گزارش‌گیری گردش ارجاعات
  • امکان گردش فرم‌های تعریف شده بر منطق سیستم گردش کار و فرآیندساز