ارسال پیامک: ایجاد پیام‌ فارسی و انگلیسی و ارسال از روی سیستم جهت ارسال و دریافت اطلاعات

مرکز پیامک اتوماسیون اداری شماران امکان ارسال اطلاعات به‌صورت پیامک را دارا می‌باشد.

 ایجاد پیام‌ فارسی و انگلیسی و ارسال از روی سیستم جهت ارسال و دریافت اطلاعات
 امکان ارسال هشدارهای مربوط به سیستم اتوماسیون اداری شماران به‌صورت پیامک به کاربران مانند قرار ملاقات و جلسات، ارجاع جدید، تایید ماموریت و ...

 ارسال پیام‌ به یک شخص خاص، لیستی از افراد، یک سری شماره‌های خاص، گروه دفتر تلفن و ...
 امکان تعریف انواع متن‌ها به‌صورت قالب‌های آماده برای سهولت استفاده در سیستم
 قابلیت نمایش تعداد کاراکتر پیام‌ در هنگام تایپ آن به‌صورت خودکار
 تعریف و ذخیره پیام‌ و ارسال آن در زمان خاص و مشخص شده
 ایجاد اگزارشات بر اساس متن، موضوع، شماره فرستنده یا شماره گیرنده پیام‌، تاریخ خاص و ...
مدیریت و گزارش‌گیری پیام‌های ارسالی