فرم‌ساز و سیستم‌ساز: مدیریت، ایجاد و ویرایش انواع فرم‌های اداری و عملیاتی و گردش آنها بر اساس Workflow، ...

طراحی و ایجاد فرم‌های الکترونیکی جهت ثبت فعالیت‌ها، به سادگی توسط کاربران در ابزار فرم‌ساز شماران قابل پیاده‌سازی می‌باشد. فرم‌ها و اطلاعات ثبت شده در آنها قابل ویرایش و جستجو می باشند.
مدیریت، ایجاد و ویرایش انواع فرم‌ها و انواع فیلدهای داده (جعبه متنی، جعبه متنی چند خطی، برچسب، تاریخ، ساعت، کلمه عبور و ...) در این ابزار امکان پذیر می‌باشد.
از ویژگی‌های این ابزار، می‌توان به ایجاد فرم‌هایی کاربردی مطابق با نیاز و سلیقه‌ی مسئول طراحی، جهت ثبت و ذخیره سازی اطلاعات اشاره نمود.
سیستم‌ساز ابزار پیشرفته‌ای پس از فرم‌ساز می‌باشد که می‌توان علاوه بر تعریف فرم‌ها به‌صورت اطلاعاتی، ارتباط بین آنها را نیز تعریف نمود. با توجه به اتصال سیستم‌ساز به محیط گردش کار، می‌توان این سیستم را در درون سازمان به صورت فرآیندی به کار گرفت.
 • امکان تعریف فرم داینامیک به منظور‌های خاص و گردش آنها بر اساس موتور Workflow
 • امکان تعریف فرم و گردش آن بر اساس مرجع
 • تعریف فرم‌های اطلاعات پایه توسط کاربر
 • تعریف فرم‌های عملیاتی توسط کاربر
 • امکان اتصال فرم‌های عملیاتی تعریف شده توسط کاربر به موتور گردش کار
 • امکان گزارش‌گیری از فرم‌های عملیاتی به‌صورت فرآیندی و غیرفرآیندی
 • امکان تعیین ارتباط بین فرم‌ها و استفاده از اطلاعات هر یک از آنها در درون یکدیگر
 • امکان ارتباط بین اطلاعات پایه به‌صورت پدر و فرزند 
 • مدیریت، ایجاد و ویرایش انواع فرم های اداری و سازمانی به صورت پیشرفته (فرم مرخصی ساعتی، روزانه، خرید کالا و ...)
 • امکان تخصیص دسترسی به فرم‌ها و ارجاع فرم تکمیل شده به کارتابل شخص مربوطه جهت پیگیری و رسیدگی
 • امکان جستجوی اطلاعات بر اساس تمامی فیلدهایی که در هنگام تعریف فرم به‌عنوان جستجو شاخص گذاری شده‌اند
 • امکان ثبت و ویرایش اطلاعات در یک فرم و ارسال آن به کارتابل جهت رسیدگی، اقدام، پیگیری وضعیت و پاسخ آن از طریق کارتابل
 • امکان تعریف فرم و گردش آن بر اساس سلسله مراتب سازمانی