ابزار طراحی فرآیند: تعریف کامل فرآیند، اتصال چارت سازمانی به فرآیند، تعریف نحوه عملکرد هر یک از فعالیت‌ها در درون سیستم

با بهره‌مندی از ابزار طراحی فرآیند شماران، فرآیندهای سازمان به سادگی به صورت گرافیکی مرحله به مرحله قابل طراحی خواهند بود و مسئولیت و وظایف افراد در سازمان بر اساس چارت و یا روال‌های سازمانی به این مراحل اختصاص می‌یابد.

 

  • تعریف کامل یک فرآیند و تمامی دسترسی‌های فعالیت‌ها
  • امکان اتصال چارت سازمانی به فرآیند
  • تعریف نحوه عملکرد هر یک از فعالیت‌ها در درون سیستم
  • عدم نیاز به تعریف فرآیندها به‌صورت دستی در داخل برنامه