زن ایرانی ممکن است انیشتین بعدی باشد

طبق نوشته ی مجله ی فوربس; زن ایرانی ۲۷ ساله به نام زهرا حقانی ممکن است انیشتین بعدی باشد، کمتر پیش می آید که کسی به انیشتین علاقه ای نداشته باشد و به مطالعات و تحقیقات او بهایی ندهد. در نشریه ی فوربس نوشته شده است که ممکن است زهرا حقانی انیشتین بعدی باشد و این محقق ایرانی در مطالعات نیروی جاذبه ی زمین و ستاره شناسی دکترای خود را از دانشگاه شهید بهشتی ایران گرفته است.

 

زهرا حقانی به عنوان استادیار در دانشگاه فیزیک دامغان به فعالیت مشغول است و اکنون به کشفیاتی که طبق فرضیه ها در سال های اخیر از جمله ستاره ی در حال انفجاری که نور برآمده از آن، گروهی از کهکشان ها را نابود کرده توسط دوربین فضایی هابل تصویر برداری شده است، می پردازد و نظریات و تئوری های آلبرت انیشتین را تشریح می کند.

طبق نشریه ی فوربس، «اسپارو» شرکتی است که بر روی اسامی دانشمندان و پژوهشگرانی از سراسر دنیا تحقیق می کند و در این باره گزارشاتی تهیه کرده است و طبق تحقیقات و گزارشات یکی از افرادی که نظر این شرکت را به خود جلب نموده خانم زهرا حقانی است و شرکت اسپارو او را به عنوان انیشتین بعدی انتخاب کرد.

[منبع:Mehrnews]