قراردادهای فروش: ثبت قرارداد فروش ریالی و ارزی، ثبت اطلاعات مالی، صدور حواله خروج کالا و اعلامیه ورود کالا بر اساس قرارداد

این نرم‌افزار ابزار مناسبی جهت کنترل قراردادهاي فروش خدمت يا كالا برای سازمان‌های تولیدی و بازرگانی به شمار می‌آید. نرم‌افزار قراردادهای فروش شماران با ثبت و نگهداری اطلاعات و شرایط قراردادهای منعقده، سفارشات دریافتی و زمان‌های تحویل محصولات، امكان پايش وضعيت قراردادهاي فروش را در يك ساختار یکپارچه فراهم می‌سازد. این نرم‌افزار گزارشات تعدادی و ریالی اقلام ارسالی را به‌تفکیک در قراردادهای فروش مشتریان فعال و غیر فعال نمایش می‌دهد.

 

امکانات

 

 • ثبت قراردادهای فروش ریالی و ارزی بر اساس تاریخ تحویل، درصد پیش پرداخت و ...
 • سفارش قرارداد با درج MRP قرارداد
 • امکان صدور حواله خروج کالا بر اساس قرارداد
 • تایید حواله و صدور فاکتور فروش ریالی و ارزی بر اساس تعداد تایید شده
 • امکان ثبت برگشت اقلام خروجی بر اساس قرارداد فروش

گزارشات

 

 • گزارش قراردادهای فروش مشتریان فعال و غیر فعال
 • گزارش مقایسه اقلام ارسالی (مالی) بر اساس قرارداد
 • گزارش مقایسه اقلام ارسالی (مدیریت) به‌تفکیک قراردادها
 • گزارش وضعیت یک قرارداد به‌تفکیک تعداد قراردادهای ارسالی و برگشتی
 • گزارش وضعیت اقلام صادره به‌تفکیک کالای کنترل کیفی شده، رد شده و نامشخص
 • گزارش وضعیت قطعات در حال تولید (ریالی) و فاکتور شده با درج میزان موجودی در مراحل مختلف کار و انبارهای متفاوت

 

Adress: No.4, Shomaran Bldg, Savoji nia Alley, Pakistan St,Shahid Beheshti Ave,Tehran
Tel: 021-89334
Email : info@shomaran.com
Completed Application Demo