اهمیت نرم افزار آنلاین حقوق و دستمزد در موسسات مختلف متفاوت است اما و به همین دلیل هزینه حقوق و دستمزد از درآمدهای یخش های اقتصادی و ... می باشد.

نرم افزار آنلاین حقوق و دستمزد می تواند کلیه موارد مربوط به پرداخت حقوق کارکنان را از جمله دایره حسابداری، کارگزینی، ثبت و خروج پرسنل را انجام دهد. اجزا تشکیل دهنده سیستم آنلاین حقوق و دستمزد که بخش های اصلی سیستم آنلاین حقوق و دستمزد می باشند به شرح زیر است.

 

منتشرشده در مقالات
چهارشنبه, 14 مرداد 1394 00:00

طبقه بندی سیستم حقوق و دستمزد

محاسبه حقوق کارکنان سازمان ها و بررسی پرداختی ها اگر بخواهد به صورت دستی و توسط نیروی انسانی انجام شود مشکلاتی را در بر خواهد داشت. چه سازمان و شرکت کوچک باشد چه بزرگ نیاز به یک سیستم یکپارچه برای بررسی پرداختی ها و دریافتی های مربوط به حقوق کارکنان نیاز داریم. در این بین یکی از بهترین نرم افزارهای تولید شده در زمینه ی حقوق و دستمزد کارکنان، نرم افزار تولید شده توسط شماران سیستم است. در این مطلب قصد داریم این نرم افزار را طبقه بندی کنیم.

طبقه بندی سیستم حقوق و دستمزد

طبقه بندی کار: برای کنترل و ثبت هزینه حقوق و دستمزد ابتدا بایستی کار به صورت کامل طبقه بندی شود.در یک سازمان معمولا کار به سه روش طبقه بندی می شود که در زیر آنها را توضیح خواهم داد:

1- طبقه بندی مسئولیتی (نرم افزار حقوق و دستمزد): در این مورد می توان گفت که طبقه بندی بر اساس دوایر و بخش های مختلف سازمان صورت می گیرد. در طبقه بندی بر اساس مسئولیت می توان کنترل بهتری روی حقوق و دستمزد داشت که از ویژگی های خوب طبقه بندی مسئولیتی(نرم افزار حقوق و دستمزد) می باشد.

منتشرشده در مقالات

یکی از محصولات ویژه در زمینه ی نرم افزارهای حقوق و دستمزد محصولی است که تماما تحت وب قابل اجرا باشد. در این مطلب ما قصد داریم در خصوص نرم افزار تحت وب حقوق و دستمزد صحبت کنیم. اطلاعات مربوط به کارمندان برحسب اسناد و مدارک اولیه در سیستم حقوق و دستمزد نقش موثری دارد.اطلاعات سیستم حقوق و دستمزد می توان به سه روش مکانیکی ، دستی و کامپیوتری وارد سیستم کرد و یا پردازش های لازم را روی آن انجام داد.امروزه اکثر سازمان ها برای وارد کردن داده ها یا پردازش اطلاعات از روش کامپیوتری سیستم حقوق و دستمزد استفاده می کنند.

منتشرشده در مقالات

تعریف هزینه حقوق و دستمزد:سهم نیروی کار در تولید کالا و محصول و سرویس دهی خدمات می باشد.که هزینه حقوق و دستمزد از مهمترین هزینه های عملیاتی در موسسات می باشد.

حسابداران در رابطه با هزینه حقوق و دستمزد نقش بسیار مهمی دارند و وظیفه آنها ساده اما با اهمیت می باشد.از دیگر عوامل مهم در ایجاد رابطه مناسب بین مدیر سازمان،کارمندان و مقامات قانونی مانند بیمه،دارایی و ... ، تهیه مدارک سیستم حقوق و دستمزد می باشد که بایستی قابل فهم باشند.

تعریف سیستم حقوق و دستمزد: مجموعه از بخش های درون سازمان می باشد که اطلاعات میزان سهم 

منتشرشده در مقالات

کاربرد نرم افزارهای حقوق و دستمزد برای سازمان ها و شرکتها از اهمیت بالایی برخوردار است. از مهمترین جنبه های مدیریت منابع انسانی تعیین حقوق و دستمزدی است که سازمان بایستی به کارمندان خود بدهد. نرم افزار حقوق و دستمزد اگر  که به طور صحیح طراحی شده باشد و بخش های آن طبق سیاست های صحیح باشد در پیشرفت اقتصادی سازمان نقش بسیار مهم و حیاتی را دارد.

می توان نرم افزار حقوق و دستمزد را اینگونه تعریف کرد که نرم افزار حقوق و دستمزد به انجام محاسبات مربوط به حقوق و مزایای کارمندان یک موسسه برای برقراری قوانین خارجی و داخلی آن موسسه می پردازد.یک نرم افزار حقوق و دستمزد دارای ویژگی ها و امکانات خاص خود می باشد که یکی از این ویژگی های نرم افزار حقوق و دستمزد حفظ اطلاعات شخصی و سازمانی پرسنل و یا کارمندان می باشد.

منتشرشده در مقالات

دلایل استفاده از نرم افزارهای مدیریت پرداخت حقوق کارکنان

چرا باید از نرم افزارهای مدیریت پرداخت کارکنان استفاده کنیم؟ از مهمترین هزینه های عملیاتی بیشتر موسسه ها هزینه حقوق و دستمزد می باشد که نشان دهنده اندازه سهم نیروی کار در تولید محصولات و ارائه خدمات است.نرم افزار حقوق و دستمزد رابطه تنگاتنگی با بهای تمام شده دارد.

منتشرشده در مقالات

سیستم حقوق و دستمزد یکی از سیستم های پیچیده می باشد زیرا دارای ساختار مفصل و گسترده قوانین و تنوع روش های استخدامی است.

همچنین سیستم حقوق و دستمزد از جایگاه خاصی برخوردار است به این دلیل که ارتباط تنگاتنگی با مقوله منابع انسانی و اهمیت سرعت و دقت در انجام عملیات مربوطه را نیز دارا می باشد.

منتشرشده در مقالات

چرا از نرم افزارهای پرداخت حقوق کارکنان استفاده کنیم؟

این نرم افزار به کمک مدیران مالی جهت محاسبه دقیق حقوق و دستمزد پرسنل و آگهی از اطلاعات کامل پرسنلی افراد امده و از طرفی یکپارچگی این نرم افزار با دیگر نرم افزار های شماران سیستم نظیر اتوماسیون اداری ، باعث تسریع در عملکرد و برنامه ریزی مدیران می شود.

منتشرشده در مقالات

 

منظور از حقوق دستمزد یا نرم افزار حقوق دستمزد، نرم افزاری است که قادر به انجام محاسبات مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان یک سازمان در جهت وفق قوانین جاری و داخلی باشد. به ویژه یک نرم افزار حقوق دستمزد بایستی دارای ویژگیها و امکاناتی نظیر امکانات زیر باشد:
1- نگهداری اطلاعات شخصی و سازمانی پرسنل(نرم افزار حقوق دستمزد)2- تعیین نحوه محاسبه عوامل مزایا، کسور، تعهدات کارفرما، عوامل کارکرد و ... را با فرمولاسیون دلخواه(نرم افزار حقوق دستمزد)
 
منتشرشده در مقالات
چهارشنبه, 10 تیر 1394 00:00

اجزاء سیستم حقوق و دستمزد

اجزاء تشکیل دهنده یک سیستم حقوق و دستمزد به طور کلی و بدون در نظر گرفتن اینکه این سیستم برای موسسه بازرگانی و خدماتی و یا تولیدی طراحی شده به شرح زیر می باشد.

1- دایره کارگزینی

2- دایره ثبت ورود و خروج پرسنل

3- دایره حسابداری حقوق ودستمزد

منتشرشده در مقالات