مبادرت به امر خرید و تامین نیازهای داخلی سازمان با ساز و کار سیستمی، مستلزم داشتن نظامی یکپارچه و قابل کنترل می‌باشد. بر همین اساس نرم‌افزار خريد شماران در حوزه خريدهاي انجام شده يا برنامه خرید، امكان مناسبي جهت این کنترل‌ها فراهم آورده است. مقایسه کالاهای خریداری شده از منابع مختلف، عامل مهمی در کنترل منابع مالی سازمان در هنگام خرید است.

درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای سازمان‌ها و نهادهای دولتی حاصل از انحصارات، مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود. درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به‌موجب قانون برای مصرف و یا مصارف خاص در بودجه کل کشور در نظر گرفته شده است. نرم‌افزار درآمد شماران قادر است، درآمدهای سازمان‌ها و نهادهای دولتی و همچنین درآمدهای مصارف خاص را که تحت عنوان قانون بودجه کل کشور ابلاغ می‌گردد، مدیریت ‌نماید.

محاسبات حقوق و دستمزد کارکنان یکی از وقت‌گیرترین و خطاپذیرترین فعالیت‌های مستمر سازمان است که همواره با احتمال بروز خطاهای انسانی در جمع‌آوری اطلاعات کارکرد و محاسبه دقیق حقوق و مزایای پرسنل همراه خواهد بود. در نرم‌افزار حقوق و دستمزد شماران انواع استخدام، مزایا و کسور، آیین‌نامه‌های محاسباتی پرداخت و ... به‌صورت پارامتریک قابل تعریف بوده و کاربر قادر است که شرایط پرداخت را با توجه به مقررات سازمان خود تعیین نماید. توانایی محاسبه تسویه حساب گروهی و محاسبات پیچیده معوقه حقوق و ثبت کارکرد کارکنان به‌تفکیک هر پروژه از ویژگی‌های مهم این نرم‌افزار به شمار می‌آید.

امکانات

 • تعریف تنظیمات نحوه محاسبه مالیات به‌صورت سالانه و ماهانه بر اساس نیاز کاربر
 • تعریف انواع استخدام، جداول مالیاتی، احکام و پارامترهای محاسبه
 • تعریف انواع وام، اعتبار، پس‌انداز، بیمه تکمیلی و کسورات متفرقه
 • تعریف انواع رتبه، گروه‌های شغلی و تیم‌های کاری و رشته‌های تحصیلی
 • تعریف مراکز هزینه و قسمت‌های مراکز هزینه
 • تعریف مشاغل و تعریف سمت‌ها
 • تعریف جداول مالیاتی برای سال‌های مختلف
 • تعریف فرمول‌های محاسباتی برای هر یک از اقلام حقوق و مزایا
 • تعریف وضعیت استخدامی و الگوهای محاسبه حقوق
 • تخصیص الگوی محاسباتی فردی و گروهی به پرسنل
 • ثبت احکام پرسنل به‌صورت فردی و گروهی
 • محاسبه و ثبت مساعده، مزایای طی ماه، عیدی، بازخرید مرخصی به‌صورت فردی و گروهی
 • انتقال کارکرد از فایل دلخواه
 • ایجاد فایل بانک، بیمه و مالیات بر اساس قوانین و مقررات
 • تعریف انواع الگوی سند حقوق
 • صدور اسناد عیدی، بازخرید خدمت به‌صورت ماهانه
 • صدور قرارداد کار به‌صورت گروهی و خودکار
 • امکان ترک کار گروهی پرسنل
 • امکان صدور حکم گروهی و قرارداد پرسنل
 • امکان محاسبه حقوق معوقه
 • امکان محاسبه تسویه حساب کارکنان به‌صورت مکانیزه

گزارشات

 • ارایه لیست سالانه حقوق و دستمزد به‌تفکیک وضعیت استخدام و محل خدمت
 • ارایه فیش حقوق
 • لیست و لوح فشرده بیمه، مالیات و بانک
 • لیست ماهانه و سالانه حقوق و دستمزد
 • لیست سایر مزایا و کسورات به‌تفکیک پرسنل، محل خدمت و نوع استخدام
 • لیست اقساط وام کارکنان، اعتبار کارکنان به‌تفکیک نوع وام و اعتبار
 • لیست پرداخت‌های بیمه تکمیلی به‌تفکیک پرسنل، محل خدمت و نوع استخدام
 • لیست خلاصه وضعیت مالیات به‌تفکیک هر ماه
 • تهیه فایل بیمه و مالیات به‌تفکیک شعب و کارگاه‌ها
 • گزارش قراردادهای کاری به‌تفکیک پرسنل، نوع استخدام و محل خدمت
 • گزارش دوره‌ای هزینه‌های حقوق به‌تفکیک سال، ماه، پرسنل و مرکز هزینه
 • گزارش مقایسه‌ای احکام پرسنل
 • گزارشات لایه‌ای حقوق و دستمزد
 • گزارش بازخرید خدمت کارکنان
 • گزارش تسویه حساب کارکنان
 • امکان تهیه فایل بیمه و مالیات به‌تفکیک شعب و کارگاه‌ها
 • امکان تهیه فایل خزانه
 • امکان تهیه گزارش درخواست وجه از خزانه

 

نرم‌افزار کارگزینی و صدور احکام شماران برای ثبت اطلاعات کارکنان در حوزه منابع انسانی تعریف شده و جزییات بسیاری از اطلاعات فردی کارکنان را در خود نگهداری می‌کند. بخش مهمی از این اطلاعات به‌منظور محاسبه مزایای حقوق و دستمزد مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نهایت این نرم‌افزار به‌طور خودکار، احکام کارکنان را به‌صورت پیشنهادی ارایه می‌کند تا پس از تایید و یا اصلاح به نرم‌افزار حقوق و دستمزد انتقال یابد. صدور احکام پیشنهادی معوقه و همچنین تهیه گزارشات به‌صورت دلخواه از ویژگی‌های مهم این نرم‌افزار است.