نرم افزار حسابداری | Accounting Software
 
در دنیای امروز, فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی دیگر تنها به عنوان یک ابزار کار و یا یک منبع تولید نمی باشد بلکه فناوری اطلاعات به عنوان بستر مناسب جهت بکارگیری سیستم‌های اطلاعاتی محسوب می‌شود.