نرم افزار مهندسی مطلب ویژه

این مورد را ارزیابی کنید
(57 رای‌ها)

نرم افزار مهندسی ; برنامه مهندسی ; اتوماسیون اداری ; نرم افزار مهندسی شماران سیستم ; نرم افزارهای مهندسی ; خرید نرم افزار مهندسی ; نرم افزار مهندسان

نرم افزار مهندسی شماران سیستم 

نرم افزار مهندسی با توجه به اینکه ماشین‌ آلات مهندسی و ابزارها و قالب‌ها از مهمترین منابع تولیدی هر سازمان محسوب می‌شوند بنابراین ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به نحوه کارکرد آنها نیز دارای اهمیت زیادی می‌باشد. بنابراین نرم افزار مهندسی نمایش عمر مفید و ظرفیت باقی‌مانده دستگاه‌ها به منظور استفاده در برنامه‌ریزی تولید و برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات و یا جایگزینی آنها با دستگاه‌های جدید، از امکانات منحصر به فرد نرم افزار مدیریت ماشین، ابزار و قالب نرم افزار مهندسی شماران است.

 

امکانات نرم افزار مهندسی

 • ثبت مشخصات ماشین/ ابزار/ قالب و ظرفیت آنها
 • فرم تعویض ماشین/ ابزار/ قالب
 • تعریف سایر توقفات تولید و عدم دسترسی‌ها
 • تعریف برنامه تعمیرات و بازدیدها با زمان بندی روی ماشین/ ابزار/ قالب‌ها در نرم افزار مهندسی


گزارشات نرم افزار مهندسی
 

 • ارایه کاردکس ماشین/ ابزار/ قالب به تفکیک کالا، سفارش و ردیابی
 • گزارش تولید بر مبنای ماشین/ ابزار/ قالب
 • گزارش راندمان ماشین آلات بر اساس قالب
 • گزارش توقفات ماشین آلات و قالب‌ها توسط نرم افزار مهندسی
 • گزارش تولید ایستگاه‌ها بر اساس سفارش و ردیابی به تفکیک شیفت و اپراتور با درج علت توقفات
 • گزارش تولید محصولات روی ماشین/ قالب به تفکیک سفارش، ردیابی و محصولات
 • گزارش قالب‌های فعال بر اساس تاریخ نصب، کد ماشین، نام ماشین و نام ایستگاه کاری
 • گزارش قالب‌های آزاد به تفکیک قالب‌های استفاده شده‌ی جدید و کلیه قالب‌ها با استفاده از نرم افزار مهندسی
 • گزارش نقطه سفارش ماشین/ ابزار/ قالب‌ها در نرم افزار مهندسی
 • گزارش تعویض ابزار و قالب به تفکیک ایستگاه
 • گزارش باقیمانده ظرفیت قالب ها با لحاظ نمودن تاریخ آخرین تعمیر و تعداد ضرب تولیدی

 

کنترل کیفی: کلاس‌های کیفی، مشخصه‌های کنترلی، کنترل کیفی کالای وارده و فرآیند تولید در نرم افزار مهندسی:

از اصلی‌ترین وظایف کنترل کیفیت انجام نمونه‌گیری از محصولات، بازرسی نمونه‌ها و تعمیم نتایج به کل انباشت محصول توسط نرم افزار مهندسی است که بر اساس روش‌های آماری انجام می‌گیرد. یکی از روش‌های مورد استفاده در کنترل کیفیت که امروزه به آن اهمیت زیادی می‌دهند، کنترل فرایند تولید محصول به جای کنترل محصول تهیه شده است که با استفاده از روش‌های آماری توسط نرم افزار مهندسی صورت می‌پذیرد. از آنجا که مبحث کنترل کیفیت، جایگاه ویژه‌ای در مباحث نظام‌های جامع مدیریت کیفیت دارد، با بهره‌گیری از نرم افزار کنترل کیفی شماران و نرم افزار مهندسی به راحتی می‌توان به اهداف مورد نظر دست یافت.

 

امکانات نرم افزار مهندسی 

 • تعریف مشخصات کیفی کالا بر اساس نوع تولید هر کالا
 • تعریف کلاس‌های کیفی
 • تعریف مشخصه‌های کنترلی محصول / فرآیند
 • فرم کنترل کالاهای وارده بر اساس روش‌های متنوع کنترلی
 • فرم کنترل کیفی فرآیند تولید با نرم افزار مهندسی


گزارشات نرم افزار مهندسی 

 • گزارش کنترل کیفی کالای تولیدی به تفکیک بازرس
 • گزارش کنترل کیفی کالای تولیدی به تفکیک کالا و ماشین
 • گزارش کنترل کیفی کالای وارده به تفکیک قرارداد توسط نرم افزار مهندسی
 • گزارش کنترل کیفی کالای وارده به تفکیک کالا و تامین کننده

 

نگهداری و تعمیرات: انواع بازدید و تعمیر، گروه‌های تعمیرات، برنامه تعمیرات، تعمیرات اضطراری

نرم افزار نگهداری و تعمیرات شماران با استفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی بازدیدها و تعمیرات پیش‌گیرانه و پیش‌گویانه و همچنین در نظر گرفتن تعمیرات اضطراری ابزار مناسبی را برای استفاده بهینه و مداوم دستگاه‌ها فراهم می‌سازد. شرکت‌های تولیدی با بکارگیری این نرم افزار مهندسی قبل از وقوع خرابی و توقفات ناشی از آن می‌توانند نسبت به تعمیرات اقدام نماین که این امر سبب تحویل به موقع سفارشات و کاهش توقفات تولیدی خواهد شد.

 

امکانات نرم افزار مهندسی 

 • امکان تعریف گروه‌های نگهداری و تعمیرات (نت)
 • امکان تعریف انواع بازدید در این نرم افزار مهندسی
 • امکان تعریف انواع تعمیرات
 • تعریف تیم‌ها تخصصی
 • تعریف افراد تیم بازدید و تعمیر
 • لیست بازدید و تعمیر ماشین آلات / ابزار/ قالب‌ها
 • ثبت برنامه نت
 • درخواست بازدید و تعمیر در نرم افزار مهندسی
 • اظهار نظر فنی
 • انجام فعالیت‌های نت مطابق برنامه‌ریزی
 • انجام تعمیر با نرم افزار مهندسی


گزارشات نرم افزار مهندسی 
 

 • گزارش برنامه‌ریزی ماهانه نگهداری دستگاه
 • گزارش برنامه‌ریزی سالانه نگهداری دستگاه
 • گزارش کنترل ماهانه نگهداری و تعمیرات
 • گزارش ماتریسی نگهداری ماشین آلات و علت
 • گزارش نگهداری و تعمیرات دستگاه‌ها به تفکیک توسط نرم افزار مهندسی
 • گزارش نگهداری و تعمیرات کلی توسط این نرم افزار مهندسی
 • گزارش سوابق نگهداری و تعمیرات
 • گزارش علت بازدید و تعمیر
 • گزارش برنامه‌ریزی قطعات مورد نیاز
 
نرم افزار مهندسی - 4.4 out of 5 based on 57 reviews

اشتراک در شبکه های اجتماعی