مدیریت برنامه‌ریزی خرید و تدارکات راهکـاری جامع و یکپارچه است کـه بـه سازمان‌دهی فرآیندهای تأمین کـالا و خدمات مورد نیاز شرکـت از پیمانکـاران داخلی و خارجی می‌پردازد. برنامه‌ریـزی خریـد و تدارکـات شامـل عملیاتی بسیار پیچیده و گستـرده است کـه می‌بایست بـه صورت یکپارچه بـا نرم افزارهـای انبار، سفارشات و خریـد خارجی و همچنین خزانه‌داری در ارتباط باشد و با جمع‌آوری اطلاعات مـربـوط بـه درخواست‌های خریـد، تأمین‌کنندگـان و مناقصات از تمامی سازمان، امکان گزارش گیری در جهت مدیریت پویـا در سازمان را ایجاد نماید.

منتشرشده در معرفی محصولات
چهارشنبه, 03 تیر 1394 ساعت 00:00

نرم‌افزار مدیریت فرآیند کسب و کار، BPMS

مدیریت فرآیند کسب‌وکار یا همان BPMS مجموعه‌ای از راهکارهایی است کـه بـه سازمان‌ها کمک می‌کند تـا کـارایی کسب‌وکارشان را بهبود بخشند. در واقع این مجموعه راهکارها، کارایی و اثربخشی هر سازمان را با اتوماتیک نمودن فرآیند کسب‌وکار آن سازمان بهینه می‌سازد.

منتشرشده در معرفی محصولات

ابداعات جدید در حوزه فناوری و توسعه آن، کـه در چهار دهه اخیر پا بـه عرصه وجود گذاشته موجب گردیده کـه نیاز بـه کاربرد ایـن فناوری‌هـا در تمام ابعـاد زندگی بشر بیشتر احساس شود، یکی از نیازمندی‌هـای مهم بـرای بـرقراری ارتباط از راه دور بین افراد است. این نیاز در سال‌های اخیر رشد چشمگیری یافته است. تلفن همراه یکی از پایه‌ای‌ترین روش‌های ارتباط بین افراد را پایه‌گذاری کرد، اما امروزه علاوه بر امکان برقراری ارتباط از طریق صدا نیازمندی‌هـای دیگری مورد تـوجه مردم قـرار گرفته است. از مهم‌ترین آنهـا، انتقال تصویر افراد در هنگام گفتگو و مشاهده محیط و به اشتراک‌گذاری وسایل کـار و پس از آن امکان کنترل و هدایت آن‌ها از راه دور است این آرزو امروزه تحقق پذیرفته و اکنون در عصر تکمیل و توسعه این فناوری‌ها هستیم.

منتشرشده در معرفی محصولات
چهارشنبه, 03 تیر 1394 ساعت 00:00

نرم افزار داشبورد مدیریتی

هوش تجاری و داشبورد مدیریتی چیست ؟

نرم‌افزار داشبورد مدیریتی و هوش تجاری (BI) داشبورد نرم‌افزاری مدیریتی، جهت کمک بـه تصمیم‌گیری دقیق مدیـر در پیشبرد اهداف سازمـان می‌باشد. علاوه بـر این داشبوردهـا ابـزاری جهت ارزيابي عملكرد و نظارت بـر فعالیت‌هـا جهت هوشمندی کسب‌وکار (BI) می‌باشند. نظـارت مدیران بـر وضعیت موجـود در واحدهـای مختلف سازمانی ویژگی منحصر بـه‌فردی است کـه یک داشبورد فراهم می‌سازد ارایـه وضعیت کل مجموعه در یک دید مدیران را از نقاط قوت و ضعف و حتی نقاط بحرانی و گلوگاه‌های شاخص‌هـای سازمـانی خـود مطلع می‌سازد، تا با پیش‌بینی وضعیت سازمـان راهکارهـای مناسبی اعمال نماید.

منتشرشده در معرفی محصولات