نرم افزار داشبورد مدیریتی

هوش تجاری و داشبورد مدیریتی چیست ؟ نرم‌افزار داشبورد مدیریتی و هوش تجاری (BI) داشبورد نرم‌افزاری مدیریتی، جهت کمک بـه تصمیم‌گیری دقیق مدیـر در پیشبرد اهداف سازمـان می‌باشد. علاوه بـر این داشبوردهـا ابـزاری جهت ارزيابي عملكرد و نظارت بـر فعالیت‌هـا جهت هوشمندی کسب‌وکار (BI) می‌باشند. نظـارت مدیران بـر وضعیت موجـود…

نرم‌افزار ارتباط چندرسانه‌ای، ویدئو کنفرانس

ابداعات جدید در حوزه فناوری و توسعه آن، کـه در چهار دهه اخیر پا بـه عرصه وجود گذاشته موجب گردیده کـه نیاز بـه کاربرد ایـن فناوری‌هـا در تمام ابعـاد زندگی بشر بیشتر احساس شود، یکی از نیازمندی‌هـای مهم بـرای بـرقراری ارتباط از راه دور بین افراد است. این نیاز در…

نرم‌افزار مدیریت فرآیند کسب و کار، BPMS

مدیریت فرآیند کسب‌وکار یا همان BPMS مجموعه‌ای از راهکارهایی است کـه بـه سازمان‌ها کمک می‌کند تـا کـارایی کسب‌وکارشان را بهبود بخشند. در واقع این مجموعه راهکارها، کارایی و اثربخشی هر سازمان را با اتوماتیک نمودن فرآیند کسب‌وکار آن سازمان بهینه می‌سازد.

نرم‌افزار یکپارچه برنامه‌ریزی خرید و تدارکات

مدیریت برنامه‌ریزی خرید و تدارکات راهکـاری جامع و یکپارچه است کـه بـه سازمان‌دهی فرآیندهای تأمین کـالا و خدمات مورد نیاز شرکـت از پیمانکـاران داخلی و خارجی می‌پردازد. برنامه‌ریـزی خریـد و تدارکـات شامـل عملیاتی بسیار پیچیده و گستـرده است کـه می‌بایست بـه صورت یکپارچه بـا نرم افزارهـای انبار، سفارشات و خریـد…