برنامه حسابداری

برنامه حسابداری اتخاذ تصمیمات به‌موقع و استراتژیک مدیریتی سازمان، جز با کنترل و پایش صحیح اطلاعات از طریق یک نظام…

حسابداری دولتی

حسابداری دولتی اتخاذ تصمیمات به‌موقع و استراتژیک مدیریتی سازمان، جز با کنترل و پایش صحیح اطلاعات از طریق یک نظام…

حسابداری انبار

حسابداری انبار امکانات  تعریف کالاها و انبارهای مختلف بدون محدودیت  استفاده از حروف و اعداد برای کدینگ کالاها تعریف کدهای…

سیستم اتوماسیون اداری

تحولات فن‌آوری به ویژه فن‌آوری اطلاعات در دو دهه اخیر، شیوه‌های مدیریت سازمان‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. در…

حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی 1. پیشگفتار امروزه سیستم‌های اطلاعاتی که به صورت واقعاً یکپارچه طراحی می‌شوند، دارای ارزش بسیاری برای مدیران سازمان‌ها…

راهنمای اتوماسیون اداری

نگهداری سوابق مکاتبات اداری جهت سهولت دسترسی و ارایه پاسخ‌های به‌موقع به طرف‌های تجاری و غیر تجاری همواره یکی از…

اتوماسیون اداری تحت وب

 اتوماسیون اداری تحت وب یکپارچگی با ابزارهای گردش کار شماران از جمله فرم‌ساز، گردش کار، سیستم‌ساز و نظارت بر فعالیت‌های…

نرم افزار حقوق و دستمزد شماران

نرم افزار حقوق و دستمزد شماران محاسبات حقوق و دستمزد کارکنان یکی از وقت‌گیرترین و خطاپذیرترین فعالیت‌های مستمر سازمان است…