عنوان جنسیت سابقه شرح
کارشناس تولید محتوا مدرک تحصیلی ارتباطات/ رسانه / روابط عمومی   2سال

مسلط به سئو سازی* تولید محتوا * مدیریت شبکه های اجتماعی * آشنایی با فتوشاپ * مسلط به اصول نگارش * آشنا به برگزاری سمینار و همایش
با حداکثر سن 40 سال

آشنا به نرم افزارهای :

Microsoft Word-- Microsoft OutlookWordPress- Google Search Console-- Adobe Photoshop-- Joomla   

 

عنوان شغل جنسیت سابقه توضیحات
حسابدار خانم 4سال حداکثر سن 30 سال با 4 سال سابقه کار مسلط به امور حسابداری ، صورتهای مالی ، ارزش افزوده ، حقوق و دستمزد ، مسلط به تهیه و اظهارنامه های مالیاتی ، به صورت تمام وقت

 

فرم درخواست استخدام

 

 

 

 

 

عنوان شغل جنسیت سابقه توضیحات
برنامه نویس وب - 2 سال

 مسلط به نرم افزار  Angular 2+و مسلط به نرم افزار Microsoft SQL Serverو مسلط بهHTML/CSS

برنامه نویس ویندوز - 3سال

مسلط بهSQL Server و آشنا به زبانهایVB یاFox Pro یا#C  با حداقل 3 سال سابقه


                                       

 فرم درخواست استخدام

 
عنوان شغل جنسیت سابقه توضیحات
 کارشناس
کنترل کیفی
- 2سال آشنا به مفاهیم تست و آزمون نرم افزار مالی ، تسلط به مفاهیم حسابداری با حداقل دو سال سابقه
مدیر بازرسی و تضمین کیفیت   5سال

جهت کار در شرکت نرم افزاری با حداقل 5 سال سابقه مرتبط ، آشنا بهMS project و مسلط بهICDL


فرم درخواست استخدام

عنوان شغل جنسیت سابقه توضیحات
 کارشناس واحد مهندسی فروش  آقا 5سال

سن : حداکثر 35 سال

مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری / مدیریت / نرم افزار

شرح شغل : تسلط بر مفاهیم حسابداری و نرم افزار های جامع و یکپارچه و فنون مذاکره

کارشناس فروش فقط خانم با شرایط عالی خانم 1سال

سن : حداکثر 30 سال با حقوق ثابت + بیمه + پورسانت
مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت / حسابداری / مدیریت / نرم افزار 
شرح شغل: دارای روابط عمومی بالا، علاقه مند به کار فروش و بازاریابی
به صورت تمام وقت

کارشناس امور نمایندگی ها  با شرایط عالی آقا 2سال 

سن : حداکثر 35 سال 
مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت / نرم افزار

به صورت تمام وقت
شرح شغل : جذب نمایندگی ، مسلط به امور قراردادها ، تجربه در امور نمایندگی ها ترجیحا نرم افزار

مدیر فروش به شرایط عالی آقا 5سال

مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت حسابداری نرم افزار   باحداقلسالسابقهکارمرتبطدرفروشنرمافزاربهصورتتماموقت 
شرحشغلمدیریتتیمفروش،مسلطبهاصولوفنونمذاکره،خلاق،مسلطبهاستراتژیهایبازاریابی

سرپرست تیم فروش با شرایط عالی   3سال

سن : حداکثر 35 سال

مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت نرم افزار - حسابداری

با حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط در صنعت نرم افزار

شرح شغل : سرپرستی تیم فروش نرم افزاری با شرایط عالی