داستان موفقیت مشتریان

حبیب کاویانی ، مدیر مالی شرکت « پارت پلاستیک خراسان » که از زمان آغاز به فعالیت این شرکت با آن همکاری داشته است ، دارای مدرک کارشناسی حسابداری است و از سال 1375 در این حرفه به سر می…
« شرکت صنایع غذایی آذین شوشتر ( مجید ) » یکی از بزرگ ترین شرکت های استان خوزستان است که در شهر « شوشتر » قرار دارد . این شرکت از مهم ترین شرکت ها در صنعت مواد غذایی در…